Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Malwiny, Teodora
Dzisiaj jest: 4 lipca 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:L sesja Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2022
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za rok 2021 oraz planowane działania i potrzeby na rok 2022.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2021–2025” w roku 2021.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2019–2021” w 2021 roku.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLIX/379/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Łowicz do realizacji Programu ”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łowicza na lata 2022–2024.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Łowicza.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2022 roku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków  obrotowych do budżetu   Gminy Miasto Łowicz.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obrębu ewidencyjnego Korabka w rejonie ulicy Grunwaldzkiej.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, obszar położony przy ulicy Warszawskiej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0005- Kostka, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łowicza na 2022 rok.
 22. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 23. Zakończenie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2022-03-17
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2022-03-17 13:14:19)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2022-05-04 14:39:50)
Liczba odwiedzin: 258
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij