Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Justyny, Franciszka, Lamberty
Dzisiaj jest: 17 września 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Recykling i poziomy odzysku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Co to jest recykling?
Pod pojęciem recyklingu rozumie się odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystywane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Jaki jest sens i korzyści z recyklingu?
Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Plastik może być też przetwarzany na różnego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Makulatura
W obecnych czasach chyba nikt nie wyobraża sobie życia bez papieru. Jest on wykorzystywany do produkcji opakowań, dokumentów, gazet, książek, ręczników, papieru toaletowego, dokumentów itd. Przeciętnie mieszkaniec świata zużywa 50 kg papieru rocznie.

Część papieru zostaje stracona bezpowrotnie (ręczniki papierowe, papier toaletowy), pewna ilość w postaci książek, dokumentów jest przechowywana, ale duża ilość tego surowca zostaje wyrzucona na wysypiska. Statyczny Polak zużywa 65 kg papieru rocznie a odzyskowi poddane jest jedynie 23 kg papieru na mieszkańca.

Jak z tego wynika stanowi to 35 % papieru przekazanego do recyklingu z ilości użytego. Statystyczny mieszkaniec Europy przekazuje około 70 % użytego papieru. Biorąc powyższe pod uwagę istotną sprawą jest prowadzenie segregacji powyższego surowca i próba dogonienia pozostałych krajów europejskich. Produkcja papieru z makulatury jest również tańsza oraz mniej energochłonna, co ma istotny wpływ na ekologię oraz niszczenie lasów.

Szkło
Można wyróżnić dwa podstawowe miejsca powstawania i odzyskiwania stłuczki szkła opakowanego:
 • firmy przetwórcze, gdzie jest ona odpadem poprodukcyjnym i zasadniczo całość powstałej stłuczki jest przekazywana do hut;
 • gospodarstwa domowe, gdzie szkło poużytkowe trafia do odpadów komunalnych i według oceny znajduje się go tam około 10 %; Żeby ją odzyskać stosuje się kilka sposobów m.in. selektywną zbiórkę, jako sposób na odzyskanie najczystszych surowców.
Tworzywa sztuczne
Najbardziej rozpoznawalnym tworzywem sztucznym używanym w gospodarstwie domowym oraz przemyśle jest politereftalan etylu bardziej znany pod nazwą PET (wykonywane są z niego butelki do napojów, folie pakowe). Butelka PET potrzebuje około 450 lat na powolny rozpad, w tym czasie powodując skażenie środowiska.

Najważniejszą pozycję w plastikowym rankingu zajmuje polichlorek winylu (PCW). Robi się z niego m.in. rury, zabawki, karty kredytowe. Jest najtoksyczniejszy ze wszystkich tworzyw – do jego produkcji używa się trujących związków chloru. Gdy PCW zalega, na wysypisku, chlor uwalnia się i przedostaje do gleby.

Przy spalaniu tradycyjnymi metodami do atmosfery wydzielają się toksyczne dioksyny i furny. Największym odbiorcą artykułów z polichlorku winylu jest budownictwo, które zagospodarowuje aż 50% jego światowej produkcji. Tworzywa sztuczne są wielkim, choć jak się okazało brzemiennym w skutki dla środowiska, osiągnięciem przemysłu chemicznego. Wyparły one skutecznie tradycyjne surowce naturalne, takie jak drewno, metal i szkło.

Jeszcze parę lat temu tworzywa sztuczne stanowiły tylko 2 % zawartości naszych kubłów; obecnie jednak ich procentowy udział wzrasta z każdym rokiem. Wraz otwarciem dla zachodnich producentów naszych granic, wyroby z plastiku zalały wręcz polski rynek.

Przetwarzanie odpadów PET
Ze względu na sposób przetwarzania odpadów PET obecnie stosowane na świecie technologie można podzielić na:
 • Przetwórstwo mechaniczne (recykling materiałowy);
 • Przetwórstwo chemiczne (recykling surowcowy lub chemiczny)
 • Spalanie odpadów komunalnych znacznie zabrudzonych nie nadających się do recyklingu bądź do mechanicznego lub chemicznego.
Wtórne zastosowanie PET:
 • włókna i przędzę (np. przędza dywanowa, przędza dla przemysłu tekstylnego),
 • płyty i folie (np. do termoformowania opakowań nie spożywczych typu tacki, pudełka oraz opakowań spożywczych, w których tworzywo wtórne stanowi warstwę środkową),
 • wyroby formowane przez wtrysk (np. dodatek do tworzywa pierwotnego do 20 %, produkcja elementów konstrukcyjnych mebli, części wyposażenia wnętrz samochodowych, pojemniki itp.).
 • żywica poliestrowa.
Selektywne zbieranie odpadów - poziomy osiągnięte przez Miasto Łowicz
Selektywne zbieranie odpadów jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Wymagane do osiągnięcia poziomy określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poziomy recyklingu osiągnięte na terenie Miasta Łowicza w latach 2014 – 2020:


Rys.1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła.


Rys. 2. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


Rys. 3. Informacje o osiągniętych poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na terenie miasta.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 3. www.naszesmieci.mos.gov.pl.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-03-03 11:04:47)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-06-01 09:58:19)
Liczba odwiedzin: 259
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij