Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Romana, Ryszarda
Dzisiaj jest: 9 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XIV sesja Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych o należnościach pieniężnych Gminy Miasto Łowicz oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, w rejonie ulicy Poznańskiej – Strzelczewskiej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Bolimowska, w rejonie ulicy Polna- Niciarniana.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka,w rejonie ulicy gen. St. Klickiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta Łowicza.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej” na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 21. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 22. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 23. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 24. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-07-19
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-07-19 09:14:43)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-09-11 10:06:22)
Liczba odwiedzin: 873
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij