Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja nt. realizacji inwestycji dot. budowy wiaduktu i modernizacji oczyszczalni miejskiej.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 7. Sprawy różne - dyskusja.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Łowicki bon żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Łowicz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości  położonych w Łowiczu obręb 0007 Małszyce.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łowicza.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łowicza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki in. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niedokonywania zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu.
 25. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 26. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-11-27
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-11-27 10:30:29)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-12-30 12:18:51)
Liczba odwiedzin: 908
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij