Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXXI sesja Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Omówienia i analiza audytu w oświacie.
 8. Informacja Burmistrza Miasta Łowicza dotycząca zgłoszonych żądań wynikających z art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzji na podstawie art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu kolejnych umów najmu i dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza, pozostające w administracji tej jednostki organizacyjnej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu na osiedlu Władysława Reymonta, obręb Śródmieście.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łowicza na lata 2021-2025.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 14. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021- 2033 i uchwalenie budżetu na 2021 rok:
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033 i projektu budżetu na 2021 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łowicza w 2021 roku,
  • opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033 i projektu budżetu na 2021 rok,
  • dyskusja i wnioski do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033 i projektu budżetu na 2021 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033 wraz z autopoprawką,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia projektu budżetu na 2021 rok wraz z autopoprawkami.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Łowiczu i Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu na 2021 rok.
 16. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 17. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2021-01-25
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2021-01-25 10:18:09)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-04-13 10:31:33)
Liczba odwiedzin: 720
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij