Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Dzisiaj jest: 19 lutego 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Kategoria:Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
Rodzaj:Gospodarka odpadami
Termin załatwienia:Decyzję wydaje się zgodnie z KPA w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków
Tryb odwoławczy:Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłaty:Brak
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, pok. Nr 7
Wymagane dokumenty:Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr. 132 poz.622 z późn. zm.), tzn.:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
  • udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów zgłoszonych we wniosku przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 132, Poz. 622 z późn. zm)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:30:39)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:31:28)
Liczba odwiedzin: 3906
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij