Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
Dzisiaj jest: 19 lutego 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Kategoria:Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
Rodzaj:Gospodarka odpadami
Termin załatwienia:Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Tryb odwoławczy:Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłaty:Brak
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, pok. nr 7
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy o odpadach, tzn.:
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwienia,
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
  • oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 2. Dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym wytwarzane są odpady.
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. Nr 62, Poz. 628 z późn. zm.)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:37:31)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:39:08)
Liczba odwiedzin: 4065
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij