Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Dzisiaj jest: 22 lutego 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Kategoria:Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
Rodzaj:Gospodarka odpadami
Termin załatwienia:Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków
Tryb odwoławczy:Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłaty:Skarbowe:
  • 107 zł – wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  • 53,50 zł – opłata za dokonanie zmiany wpisu
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, pok. nr 7
Wymagane dokumenty:Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn.:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
  • udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
Podstawa prawna:Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 132, Poz. 622 z późn. zm)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:40:16)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2017-01-30 14:23:17)
Liczba odwiedzin: 3998
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij