Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Dzisiaj jest: 19 września 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Wydarzenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zdjęcie nr 1 do aktualności
9 maj 2019
Informujemy, że 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łowiczu oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. Procedura naboru zostanie rozpoczęta od 1 czerwca 2019 roku.


Informacja dla kandydatów
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Zgłoszenie Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.:
 • Prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 • Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 • Oświadczenia kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skargowe.
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-09 09:32:45)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-09 09:35:58)
Liczba odwiedzin: 399
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij