Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława
Dzisiaj jest: 28 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Listopad 2013


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
(30 listopada 2013)
60-lecie PTTK-u w Łowiczu w Sali Radzieckiej Ratusza. Podziękowałem Zarządowi i członkom PTTK za piękne działania na rzecz Łowicza i regionu.

Na Mszy Świętej z Przewodniczącym Rady Miejskiej Henrykiem Zasępą złożyliśmy życzenia imieninowe Biskupowi Ordynariuszowi Andrzejowi Franciszkowi Dziubie.

_____________________________________________________________________

(29 listopada 2013)
Podsumowanie „Żywej lekcji historii” – ŁOK.

Spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli – budżet partycypacyjny.

Brałem udział w XIV Gali w Gimnazjum Nr 2 pt. „Na brzegu tęczy”.

Uczestniczyłem w rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego pod pomnikiem Artura Zawiszy Czarnego.

Reprezentowałem miasto na spotkaniu promującym projekt unijny „Rozbudowa i wyposażenie Zajazdu Rozdroże w Nieborowie”.

_____________________________________________________________________

(28 listopada 2013)
Wyjazd do Łodzi – sprawy w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej.

_____________________________________________________________________

(27 listopada 2013)
Wyjazd z zastępcą Panem Bogusławem Bończakiem do Warszawy.
Spotkanie z Wiceprezesem PKP Intercity – rozmowy o pociągach relacji Warszawa – Łowicz.

Uczestniczyłem w XI Konferencji Prozdrowotnej pod hasłem „Zdrowe bicie serca”.

_____________________________________________________________________

(26 listopada 2013)
Narada z dyrektorami i naczelnikami, spr. Sesji Rady Miejskiej i sprawy bieżące.

Złożyłem życzenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Objazd inwestycji bieżących i planowanych na 2014r.

Przyjąłem 7 mieszkańców.

Spotkanie z projektantami w sprawie modernizacji Oczyszczalni Ścieków.

_____________________________________________________________________

(25 listopada 2013)
Z zastępcą p. Bogusławem Bończakiem reprezentowałem Łowicz na Gali Finałowej Konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” w Lublinie.

_____________________________________________________________________

(24 listopada 2013)
Byłem na meczu KS „Pelikan” z Olimpią Elbląg. 1 : 0 dla KS „Pelikan”.

_____________________________________________________________________

(23 listopada 2013)
Oprowadziłem po Łowiczu gości z Polski przybyłych na 15 – lecie PFSSK.

Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Henrykiem Zasępą podziękowałem Księdzu Biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu na Mszy Świętej w Katedrze w 75 urodziny Biskupa za Dobro, które wyświadczył Łowiczowi.

_____________________________________________________________________

(22 listopada 2013)
Reprezentowałem miasto na Jubileuszu 15 – lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, które odbyło się w Muzeum w Łowiczu.

Uczestniczyłem w drugiej rocznicy powstania Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Na spotkaniu z przewodniczącymi zarządów osiedli przedstawiłem zasady wprowadzenia w życie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego).

Spotkałem się z właścicielami sklepów i lokali z centrum miasta w sprawie Płatnej Strefy Parkowania.

_____________________________________________________________________

(21 listopada 2013)
Z rąk Pana Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia otrzymałem nagrodę dla Miasta Łowicza za lokalne rozwiązania na rzecz rodzin wielodzietnych w kwocie 10.000,00 zł oraz dyplom uznania i statuetkę „Samorząd przyjazny rodzinie”.

Brałem udział w obchodach 50-lecia Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej.

Uczestniczyłem w „Dniu Seniora” w Sali Barokowej Łowickiego Muzeum.

_____________________________________________________________________

(20 listopada 2013)
Podpisałem akt notarialny – sprzedaż działki przy ul.Chełmońskiego.

Wewnętrzne spotkanie w sprawie budżetu partycypacyjnego.

Komisja Gospodarcza i Rozwoju Miasta oraz Komisja Budżetu i Finansów.

Rozmawiałem z panem Starostą Krzysztofem Figatem o współpracy w różnych kwestiach.

_____________________________________________________________________

(19 listopada 2013)
Komisja Mieszkaniowa i Socjalna.

Przyjąłem 9 mieszkańców.

Uczestniczyłem z zastępcą p.Bogusławem Bończakiem w wizytacji kanonicznej w Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.

Objazd miasta – inwestycje bieżące.

_____________________________________________________________________

(18 listopada 2013)
Kontrolowałem modernizację budynku Kaliska 6 i 6a. Byłem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na Pływalni Miejskiej, w Przedszkolu nr 4 przy Os.Starzyńskiego, w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

Komisja Społeczna Rady Miejskiej – działalność Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Miejskiej Strażackiej Orkiestry Dętej.

Uczestniczyłem w uroczystości wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznak ,,Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz nadania wyższych stopni służbowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

_____________________________________________________________________

(16 listopada 2013)
W hali sportowej OSiR nr 2 rozpocząłem zawody sportowe związane z dniami Kultury Koreańskiej. Otrzymałem Honorowy Certyfikat Światowej Federacji Taekwondo.

Reprezentowałem miasto na uroczystości 50–lecia pracy twórczej (wycinanki) Marii Stachnal w sali barokowej Muzeum.

Podziękowałem chórowi prawosławnemu ze Lwowa za piękny koncert muzyki cerkiewnej i ludowej ukraińskiej w ramach koncertów „Burmistrz Miasta Zaprasza”.

_____________________________________________________________________

(15 listopada 2013)
Spotkałem się z Zarządem PSS ,,Społem” w sprawie Ogrodu Saskiego w Łowiczu.

Objazd miasta – planowane inwestycje na 2014 rok.

Uczestniczyłem w Dniach Kultury Koreańskiej – koncert muzyczny w sali barokowej Muzeum.

Przekazałem Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Henrykowi Zasępie projekt budżetu miasta Łowicza na 2014 rok.

_____________________________________________________________________

(14 listopada 2013)
Z zastępcą p.Bogusławem Bończakiem pojechaliśmy pociągiem do Warszawy. Rozmawialiśmy z władzami Przewozów Regionalnych i Kolei Mazowieckich w sprawie pociągów pośpiesznych z Łowicza do Warszawy i do Łowicza.

_____________________________________________________________________

(13 listopada 2013)
Spotkałem się z Prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu p.Janem Dąbrowskim w sprawie przebudowy ul. Nadbzurzańskiej Dolnej.

W Łodzi podpisałem w imieniu Łowicza porozumienie w sprawie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które przewiduje ruch szynobusów na tzw. linii łowickiej (linia 15) w 2014 r.

Objazd miasta – bieżące inwestycje.

_____________________________________________________________________

(12 listopada 2013)
Wewnętrzne spotkanie z dyrektorami zakładów i jednostek w sprawie budżetu na 2014 rok.

Spotkałem się z australijskim dziennikarzem Michaelem Gawenda. Rozmawialiśmy o historii Żydów łowickich. Dziadkowie M.Gawendy pochodzą z Łowicza.

_____________________________________________________________________

(11 listopada 2013)
Uczestniczyłem w uroczystej procesji z relikwiami Świętej Wiktorii ulicami miasta.

_____________________________________________________________________

(8 listopada 2013)
W II LO na zaproszenie Klubu Seniora „Radość” i wspomnianej szkoły w ramach „Żywej lekcji historii” opowiedziałem o życiu w Polsce i Łowiczu za rządów Edwarda Gierka.

Telewizja Regionalna – udzieliłem wywiadu o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W ZSP nr 1 brałem udział w Powiatowo-Miejskiej uroczystości z okazji 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Odsłonięto nowe tablice na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dyrektorom jednostek i zakładów oraz naczelnikom przedstawiłem projekt budżetu na 2014 r.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Dąbrowskiego - projekt budżetu na 2014 r, problemy mieszkańców.

_____________________________________________________________________

(7 listopada 2013)
Wspólnie z Zastępcą Panem Bogusławem Bończakiem uczestniczyliśmy w XI Kongresie Miast Polskich w Krakowie.

_____________________________________________________________________

(6 listopada 2013)
Wspólnie z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych Panem Januszem Michalakiem pracowaliśmy nad inwestycjami drogowymi i kanalizacyjnymi na 2014 r. Kontrolowaliśmy wszystkie drogi w mieście.

Pracowałem z Panem Skarbnikiem nad projektem budżetu na 2014 r.

Spotkanie z mieszkańcami osiedla „Nowe Miasto” – projekt budżetu na 2014 r, problemy mieszkańców tej dzielnicy.

_____________________________________________________________________

(5 listopada 2013)
Byłem na wysypisku odpadów we wsi Jastrzębia. Rozmawiałem z Prezesem Spółki Zakładu Oczyszczania Miasta Panem Jerzym Igielskim o segregacji odpadów i o przeprowadzonych inwestycjach.

Gimnazjum nr 1 – wziąłem udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej po remoncie wewnątrz sali.

Uczestniczyłem w otwarciu wystawy „Papier i drewno” w Muzeum w Łowiczu.

Podziękowałem dyrektorom szkół podstawowych i koordynatorom za realizację projektu unijnego „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów”.

Wspólnie w Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Henrykiem Zasępą, moim zastępcą Bogusławem Bończakiem i naczelnikiem Arturem Michalakiem, zawieźliśmy do Łyszkowic i przekazaliśmy przedstawicielom gminy z Panią Wójt Olą Suszkowską, historyczne tablice poświęcone poległym w walkach o granice Polski w latach 1918-1920.

Przyjąłem 8 mieszkańców.

Wspólnie ze skarbnikiem Panem Arkadiuszem Podsędkiem pracowałem nad projektem budżetu na 2014 r.

_____________________________________________________________________

(4 listopada 2013)
Byłem w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej – rozmawiałem z p. Dyrektor Wiolettą Puszcz, sprawdzałem estetykę klas.

W Przedszkolu nr 1 przy ul. Ułańskiej odwiedziłem wszystkie grupy przedszkolaków.

Zapoznałem się z pracami remontowymi budynku przy ul. Kaliskiej 6 i 6a.

Odwiedziłem Punkt Pomocy Mieszkaniowej przy ul. Kaliskiej i obejrzałem pomieszczenia po remoncie przy ul. Akademickiej 11.

Z Zastępcą p. Bogusławem Bończakiem byliśmy w Żyrardowie- rozmawialiśmy z Prezydentem Andrzejem Wilkiem o sprawach samorządowych.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie z Mieszkańcami Osiedla Kostka – projekt budżetu na 2014 r. i problemy mieszkańców.

_____________________________________________________________________

(1 listopada 2013)
Brałem udział w kweście organizowanej przez PTTK na renowację zabytkowych grobów na łowickich cmentarzach.

_____________________________________________________________________

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2013-12-04 11:32:50)
Liczba odwiedzin: 2111
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij