Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy
Dzisiaj jest: 13 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Gmina Miasto Łowicz i Gmina Łowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”

Cele projektu:
  • Zapewnienie większej skuteczności oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów i technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Podniesienie stopnia hermetyczności procesu.
  • Wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji Łowicz.
  • Rozpoczęcie procesu wykorzystywania energii odnawialnej w ramach oczyszczalni ścieków w Łowiczu.
Cele pośrednie:
  • Polepszenie standardu ochrony środowiska
  • Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa
  • Usprawnienie systemu gospodarki osadowej
  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych (biogaz)
  • Skuteczniejsza eliminacja biogenów
Planowane efekty:
Projekt wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w aglomeracji Łowicz, ochrony wód głębinowych i powierzchniowych , optymalizację już i tak racjonalnej gospodarki ściekowej , poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa społeczności Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz.

Wartość projektu 86 245 740,22 zł
Wkład Funduszy Europejskich 44 905 572,67 zł
Okres realizacji 01.01.2014r.-30.04.2020 r.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez: I dodatkowo link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-10-21 11:05:49)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-11-25 10:25:37)
Liczba odwiedzin: 255
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij