Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Ilony
Dzisiaj jest: 18 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Małżeństwo
Tryb odwoławczy:W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.
Opłaty:Skarbowa:
  • za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym 75 zł,
  • za zapewnienie 5 zł,
  • za każdy załącznik 0,50 zł.
Jednostka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego
Dodatkowe informacje:Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 3 egzemplarzy odpisów skróconych aktu małżeństwa.
Wymagane dokumenty:Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Podstawa prawna:Art. 8, § 1,2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego( Dz. U. z 1986 r., Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 5, poz. 318).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 15:34:48)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:15:54)
Liczba odwiedzin: 3169
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij