Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Audytor Wewnętrzny
Agnieszka Sznicer

Do zadań Audytora Wewnętrznego należą sprawy:
 1. Prowadzenie audytu komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego, zgodnie z obowiązującą w Gminie Miasto Łowicz Kartą audytu oraz Księgą procedur audytu wewnętrznego, na podstawie Planu audytu wewnętrznego opartego na analizie ryzyka;
 2. Badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej m.in. poprzez:
  • przegląd i monitorowanie przyjętego systemu kontroli zarządczej,
  • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowych;
  • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy;
  • ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;
  • ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;
  • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami;
  • ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.
 3. Monitorowanie wydanych w trakcie audytu rekomendacji;
 4. Opracowywanie rocznego Planu audytu wewnętrznego oraz Sprawozdania z rocznego Planu audytu;
 5. Wspieranie Burmistrza Miasta Łowicza w realizacji procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;
 6. Opracowywanie analiz i innych dokumentów wynikających z Karty audytu oraz Księgi Procedur audytu wewnętrznego.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-11 13:52:46)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-11-17 14:38:31)
Liczba odwiedzin: 8056
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij