Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Pobór i uiszczanie opłaty targowej
Kategoria:Podatki i opłaty
Rodzaj:Opłaty
Opłaty:Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach Gminy Miasta Łowicza ustala uchwała Nr VII/72/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Dodatkowe informacje:

Podmioty, na których ciąży obowiązek uiszczenia opłaty targowej:

opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zwolnienia od opłaty targowej:

zwolnieni od opłaty targowej są sprzedający, będący podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania (grunty, budynki, budowle), położonymi na targowiskach.

Pojęcie targowiska dla celów opłaty targowej:

targowiskami, na których sprzedaż obciążona jest opłatą targową, są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub częściach budynków, niebędących targowiskami pod dachem oraz halami używanymi do targów, aukcji i wystaw

Pobór opłaty targowej:

zgodnie z uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso, poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa, natomiast na inkasenta opłaty targowej wyznaczony został Klub Sportowy "PELIKAN" z siedzibą w Łowiczu przy ul. Starzyńskiego 6/8 z wynagrodzeniem za inkaso w wysokości 43% (w tym podatek od towarów i usług VAT)
opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko

Termin płatności opłaty targowej:

terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż

Dowód uiszczenia opłaty targowej:

dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydany przez inkasenta bilet opłaty targowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, stanowiący druk ścisłego zarachowania

Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
  • uchwała Nr VII/72/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-12-03 16:29:58)
Liczba odwiedzin: 4876
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij