Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Rejestr wyborców
Termin załatwienia:Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie. Decyzję doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację a gdy dotyczy ona innych osób, również tym osobom.
Sposób załatwienia:Wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy:Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji, lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza do Sądu Rejonowego w Łowiczu.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, reklamacja dotyczy w szczególności:
  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o rozpatrzenie reklamacji,
  2. dowód osobisty do wglądu (w momencie składania reklamacji osobiście, w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty, w momencie wizyty w urzędzie celem potwierdzenia złożenia reklamacji).
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 16:08:34)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2016-04-04 10:30:37)
Liczba odwiedzin: 3452
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij