Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Służba wojskowa
Termin załatwienia:nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy:od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Opłaty:nie podlega opłatom
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek składa osoba, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierz odbywający tę służbę.
 2. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest osoba niebędącą w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania lokalu lub domu mieszkalnego.
Wymagane dokumenty:
 1. „Wniosek o uznanie za żołnierza samotnego”,
 2. Załączniki:
  1. karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej do wglądu,
  2. zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające odbywanie służby wojskowej przez żołnierza,
  3. oświadczenie żołnierza, że:
   • jest osobą niebędącą w związku małżeńskim,
   • prowadzącą odrębne gospodarstwo domowe,
   • samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny lub dom mieszkalny,
   • nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowanego lokalu lub domu mieszkalnego.
Podstawa prawna:
 • art.127 ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.),
 • art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 17:45:38)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2016-03-30 15:06:55)
Liczba odwiedzin: 3281
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij