Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Uchwała Nr XXXVII/212/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia w mieście jednostek pomocniczych - osiedli, ustalenia siedzib ich zarządów i uchwalenia ich statutów
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Organizacje pozarządowe
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Zarządzenie Nr 173/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2007, w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu, zleconych w 2007 r.
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w sferze ochrona zdrowia, zleconych w 2007 r.
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Zarządzenie Nr 7/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007 w sferze kultura fizyczna i sport
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 12 stycznia 2007 r.w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007 w sferze ochrona zdrowia
Wprowadził: Jacek Foks
2007-10-01 12:00:00
stworzenie strony - Uchwała NR III/29/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2006 r. sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007
Wprowadził: Jacek Foks
Liczba odwiedzin: 1370289
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij