Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-09-21 14:30:28
Dodanie informacji (ustalenia nowego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Łowicza, za 2007 r., dla osób prawnych, które wystąpiły z wnioskiem o ustalenie innego terminu zapłaty) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:29:23
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie przyjęcia Regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzin doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:28:24
Dodanie informacji (zmiany zarządzenia Nr 14/2007 w sprawie powołania Społecznej Grupy Doradców Gospodarczych przy Burmistrzu Miasta Łowicza) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:27:39
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:26:43
Dodanie informacji (powołania komisji do dokonania oceny i wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w 2006 r.) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:25:21
Dodanie informacji (przystąpienia do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:23:55
Dodanie informacji (odstąpienia od ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:23:03
Dodanie informacji (wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy dostawy i zamontowania na terenie miasta Łowicza jednej sztuki toalety wolnostojącej) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:22:02
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-21 14:21:03
Dodanie informacji (przyjęcia i przedłożenia projektu uchwały do Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a Parafią Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu i uchylenia uchwały Nr LVI/344/2006 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasto Łowicz a Parafią Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
Liczba odwiedzin: 1624249
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij