Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Archiwum 2011


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informujemy, że 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), która zastąpiła dotychczas obowiązujące: ustawę o kulturze fizycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) i ustawę o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298 ze zm.).

Zgodnie z nową ustawą sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Urząd Miejski w Łowiczu w ramach zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzy warunki do podejmowania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizację zawodów i rozgrywek sportowych, na realizację których tak jak w latach ubiegłych można ubiegać się o przyznanie środków finansowych w formie dotacji z budżetu miasta Łowicza.

W związku z nowelizacją w 2010 roku ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zmieniły się zasady i tryb udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, wykonujących zadania gminy w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, współpracą w tym zakresie, na naszej stronie "dotacje" zamieszczać będziemy aktualnie obowiązujące akty prawa powszechnego i lokalnego.

Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji informacje o ogłaszanych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu. O aktualnych przeprowadzanych konkursach będziemy państwa informować na bieżąco.

Ułatwiając Państwu pracę zamieszczamy poniżej obowiązujące przepisy prawa odnoszące się bezpośrednio do procedur przyznawania i rozliczania dotacji w sferze kultury fizycznej i sportu.

UWAGA!
Od 18 stycznia 2011 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które pobrać można ze strony poniżej.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-03-03 11:27:09)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2011-03-03 11:41:31)
Liczba odwiedzin: 91
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij