Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Daniela, Wawrzyńca
Dzisiaj jest: 21 lipca 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Aktualności

Przejdź do slajdu nr: 1
Przejdź do slajdu nr: 2
Przejdź do slajdu nr: 3
Przejdź do slajdu nr: 4
Przejdź do slajdu nr: 5
Przejdź do slajdu nr: 6
Przejdź do slajdu nr: 7
Przejdź do slajdu nr: 8
Przejdź do slajdu nr: 9
Przejdź do slajdu nr: 10
Przejdź do slajdu nr: 11
Przejdź do slajdu nr: 12
Przejdź do slajdu nr: 13
Przejdź do slajdu nr: 14
Przejdź do slajdu nr: 15
Przejdź do slajdu nr: 16
Przejdź do slajdu nr: 17
Przejdź do slajdu nr: 18
Przejdź do slajdu nr: 19
Raport o stanie Miasta Łowicza za 2018 r.

Zdjęcie do aktualności: XIV  Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu

XIV Sesja Rady Miejskiej w Łowiczu

19 lipiec 2019
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032, to jeden z tematów XIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Spotkanie odbędzie się 25 lipca 2019 r. w ...


Zdjęcie do aktualności: Powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Topolowej

Powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Topolowej

17 lipiec 2019
Rozpoczęto budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z przebudową ul. Topolowej. Prace na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łowiczu wykonuje firma Trakt Kutno za kwotę 1 634 670 zł brutto.


Zdjęcie do aktualności: Konkurs na dyrektora miejskiego przedszkola

Konkurs na dyrektora miejskiego przedszkola

17 lipiec 2019
Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu. Kandydaci mogą składać swoje oferty do 1 sierpnia 2019 r., do godziny 14:00 w ...


Zdjęcie do aktualności: W Łowiczu działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Łowiczu działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

16 lipiec 2019
W Łowiczu działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy mogą skorzystać ofiary pokrzywdzone przestępstwem (przemocy domowej, wypadków komunikacyjnych czy pożyczkobiorcy ...


Zdjęcie do aktualności: Praca wre!

Praca wre!

16 lipiec 2019
Trwa budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad torami PKP, w okolicy ulic Bolimowskiej i Warszawskiej. Inwestycję na kwotę 19 999 000 zł. dla Urzędu Miejskiego w Łowiczu wykonuje konsorcjum firm TRAKT i PRD Kutno.


Ogłoszenia

Informacja dotycząca uproszczonej oferty zadania publicznego pod tytułem „I Łowicki Spływ na Byle Czym Rzeką Bzurą”

18 lipiec 2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ścieżki rekreacyjnej na terenie położonym w Łowiczu, w obrębie ewidencyjnym Kostka, obejmującym fragment działki ewidencyjnej o numerze 4945 (działka stanowi pas drogowy ulicy Podleśnej - ulicy w ciągu drogi gminnej nr 105564E) i fragment działki ewidencyjnej o numerze 4947

12 lipiec 2019

Zarządzenie Burmistrza nr 250/2019 z dnia 10 lipca 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego 'Pod Świerkami' nr 6 w Łowiczu

10 lipiec 2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie: Działalności na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

28 czerwiec 2019

Informacja o zmianie przepisów dotyczących trybu uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców

7 maj 2019
Informuje się, iż z dniem 1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1382 z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych ...

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

1 kwiecień 2019

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową, dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem

22 marzec 2019
Mając na uwadze potrzebę zwiększonego zainteresowania problematyką Miasta Łowicza i regionu łowickiego, jego promocję poprzez prowadzenie badań naukowych i publikowania efektów badawczych o charakterze regionalnym przez studentów uczelni wyższych ...

Informacja Starosty Łowickiego

8 marzec 2019
Starosta Łowicki informuje o zagrożeniu związanym z nielegalnym składowaniem odpadów

KOMUNIKAT! Zmiana organizacji ruchu w Boże Ciało i Dni Łowicza

13 czerwiec 2019
Łowicki Ośrodek Kultury informuje, że zgodnie z projektem tymczasowej zmiany organizacji ruchu, zatwierdzonym przez Komendę Powiatową Policji w Łowiczu, w związku z organizacją imprez plenerowych: BOŻE CIAŁO w stolicy Księstwa Łowickiego (20 ...

Komunikat! Zamkniecie skrzyżowania Zduńska-Kozia

6 grudzień 2018
Informujemy, że 7 grudnia 2018 r. w godz. godz. 8:30 - 14:00, prowadzone będą prace naprawcze nawierzchni skrzyżowania ulicy Zduńskiej z ulicą Kozią. Skrzyżowanie to na skutek naprawy awarii wodociągowej, musiało być częściowo rozkopane, a ...

Utrudnienia w ruchu drogowym!

28 listopad 2018
Informujemy, że w związku z organizacją „Choinki Miejskiej 2018 r., która odbędzie się 8 grudnia 2018 r. w godzinach 16:00-19:00 na Starym Rynku w Łowiczu, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym

Uwaga zmiana stałej organizacji ruchu w związku z otwarciem ul. Romana Dmowskiego!

16 październik 2018
Informujemy, że w środę, 17 października 2018 r. o godz. 12:15 zostanie otwarta dla ruchu, nowo wybudowana droga ul. Romana Dmowskiego, na odcinku od ul. Kaliskiej do ul. 1-go Maja. Prosimy o zapoznanie się z nową stałą organizacją ruchu, na nowo ...


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij