Tapety pulpitu Wyślij pocztówkę Książka teleadresowa Newsletter Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna Do góry Wersja do druku Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Szukaj
Kultura i rozrywka
 • Formularze zgłoszeniowe imprezy miejskie plenerowe w 2013 roku
›› Nasze miasto ›› Kultura i rozrywka ›› Formularze zgłoszeniowe imprezy miejskie plenerowe w 2013 roku 
Poniżej znajdują się do pobrania formularze zgłoszenia udziału w otwartych plenerowych imprezach miejskich:

„DNI ŁOWICZA – Święto Miasta” – 22-23 czerwca 2013 r. (ul. Stary Rynek)

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że nie dysponuje już wolnymi miejscami handlowymi na Dni Łowicza.

Uwaga!
Wystawcy mający kontakt z żywnością i produktami żywnościowymi na Dniach Łowicza zobowiązani są do posiadania następujących dokumentów:
 1. Aktualny wypis w właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie prowadzonej działalności,
 2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 3. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 5. Decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydany przez właściwy dla działalności wystawcy Państwowy Inspektorat Sanitarny.
Dokumenty powinny być w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wystawcę.

W dniu imprezy 22 i 23 czerwca 2013 roku wystawcy oraz ich pracownicy zatrudnieni przy podawaniu żywności, zobowiązani są do posiadania aktualnych Książeczek Zdrowia.”

„KSIĘŻACKIE JADŁO – FESTIWAL DOBREJ ŻYWNOŚCI” – 8 września 2013 r. (ul. Nowy Rynek)

Formularze należy pobrać ze strony, wypełnić, podpisać i odesłać w terminie do 2 września 2013 roku fax.(0-46) 830-91-60, 830-91-18, e-mail: promocja@um.lowicz.pl lub pocztą na adres organizatora: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

Decyduje data stempla pocztowego.
 1. Formularz zgłoszenia dla Twórców Ludowych z terenu powiatu łowickiego. (PDF)
 2. Formularz zgłoszenia dla Twórców Ludowych z terenu powiatu łowickiego. (DOC)
 3. Formularz zgłoszenia dla firmy ceteringowej oferującej wyłączność na gastronomię.(PDF)
 4. Formularz zgłoszenia dla firmy ceteringowej oferującej wyłączność na gastronomię.(DOC)
 5. Formularz zgłoszenia gastronomia (zapiekanki, hamburgery, hot-dogi, gyros, kebab, gofry, wata cukrowa, prażone orzechy, popcorn itp.). (PDF)
 6. Formularz zgłoszenia gastronomia (zapiekanki, hamburgery, hot-dogi, gyros, kebab, gofry, wata cukrowa, prażone orzechy, popcorn itp.). (DOC)
 7. Formularz zgłoszenia wystawcy komercyjni z terenu całego kraju producenci żywności. (PDF)
 8. Formularz zgłoszenia wystawcy komercyjni z terenu całego kraju producenci żywności. (DOC)
Informujemy, że w okresie 2-9 sierpnia 2013 roku opublikowane zostanie na stronie www.lowicz.eu/bip/ w dziale „Komunikaty i Ogłoszenia” zaproszenie do składania ofert na wyłączność obsługi w zakresie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas imprezy masowej „Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności”. Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym przedziale wiekowym podczas imprezy 8 września 2013 roku.

Konkurs na potrawę regionalną:

Formularz zgłoszenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łowickiego. (dostępny będzie 1 sierpnia 2013 roku)

Uwaga!
Wystawcy mający kontakt z żywnością i produktami żywnościowymi oprócz formularza zgłoszeniowego zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 1. Aktualny wypis w właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie prowadzonej działalności,
 2. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
 3. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 5. Decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydany przez właściwy dla działalności wystawcy Państwowy Inspektorat Sanitarny.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wystawcę. W dniu imprezy wystawcy oraz ich pracownicy zatrudnieni przy podawaniu żywności , zobowiązani są do posiadania aktualnych Książeczek Zdrowia.

Uwaga!
Do 2 września 2013 wpłat za stoiska należy dokonywać na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 zgodnie z danymi określonymi w formularzach zgłoszenia udziału w imprezie.
2007 © Copyright by Urząd Miejski w Łowiczu
Liczba odwiedzin: 13610966
Data aktualizacji: 2014-04-17
Wykonanie: P®ESTO