Tapety pulpitu Wyślij pocztówkę Książka teleadresowa Newsletter Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna Do góry Wersja do druku Zmniejsz tekst Powiększ tekst
Szukaj
Urząd Miejski
 • Urząd Miejski
›› Menu podmiotowe ›› Urząd Miejski 
Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału: Grzegorz Pełka


Do Wydziału Inwestycji i Remontów należą sprawy:
 1. prowadzenie działań dotyczących praw i obowiązków inwestora w procesie budowlanym w zakresie przygotowania, realizacji i odbioru końcowego inwestycji i remontów obiektów zatwierdzonych do realizacji w budżecie miasta a w szczególności:
  1. pozyskiwania map do celów projektowych, fizjograficznych i geologicznych badań podłoża gruntowego,
  2. przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereniu i wypis z rejestru gruntów,
  3. przygotowywanie zleceń badań geologicznych, ekspertyz, opinii itp.,
  4. opracowywanie protokółów danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,
  5. przygotowywanie umów na wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich, wykonawstwa robót budowlanych, sprawowanie nadzoru (inwestorskiego, autorskiego, archeologicznego itp.),
  6. przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  7. pozyskiwanie dzienników budowy w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
  8. bieżące nadzorowanie i koordynacja przebiegu procesów inwestycyjnych i remontów,
  9. przekazywanie placów budów,
  10. uzyskiwanie warunków z Zakładu Energetycznego i instytucji opiniujących dokumentację,
  11. przygotowywanie i udział w odbiorach końcowych i przekazywaniu do eksploatacji inwestycji,
  12. rozliczenia końcowe inwestycji i remontów,
  13. sporządzanie umów oraz nadzorowanie rozliczeń w przypadku udziałów mieszkańców lub instytucji w inwestycjach komunalnych,
  14. sporządzanie dowodów PT i OT oraz dokumentów towarzyszących,
  15. zlecanie inwentaryzacji powykonawczych i prowadzenie ich rejestru,
  16. opracowywanie harmonogramu przeglądów gwarancyjnych i okresowych,
  17. organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych,
  18. wnioskowanie do Wydziału Finansowego o zwrot kaucji gwarancyjnych i abezpieczeń należytego wykonania umowy,
  19. prowadzenie rejestru projektów budowlanych zlecanych przez Wydział,
 2. organizowanie procedur zlecania zamówień publicznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział, a w szczególności:
  1. rejestrowanie przepisów prawnych o zamówieniach publicznych,
  2. przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
  3. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień,
  4. przygotowywanie regulaminów prac komisji przetargowych,
  5. przygotowywanie druków do procedur zamówień,
  6. przygotowywanie i wydawanie dokumentów oferentom i udzielanie im wyjaśnień i informacji zgodnie z ustawą (na piśmie),
  7. obsługa komisji przetargowych,
  8. uczestniczenie w procedurach odwoławczych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 3. prowadzenie spraw związanych z zakupami inwestycyjnymi, w porozumieniu z Wydziałami Urzędu Miejskiego,
 4. przygotowywanie planów inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych;
 5. przygotowywanie harmonogramów rzeczowych i finansowych do planowanych inwestycji i remontów;
 6. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zadań prowadzonych w WIiR;
 7. przygotowywanie umów na wykonanie projektów organizacji ruchu (czasowej i stałej) oraz Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 8. przekazywanie informacji z inwestycji do naliczania opłat adiacenckich;
 9. opiniowanie planów inwestycji i remontów w szkołach i przedszkolach w zakresie ich celowości.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "IR".
‹‹‹
2007 © Copyright by Urząd Miejski w Łowiczu
Liczba odwiedzin: 17253247
Data aktualizacji: 2015-11-30
Wykonanie: P®ESTO