Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Dzisiaj jest: 25 stycznia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
8 grudzień 2021
Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi.
W Regulaminie PSZOK wskazano:
 • rodzaje przyjmowanych odpadów,
 • zasady przyjmowania odpadów,
 • obowiązki mieszkańców/właścicieli nieruchomości dostarczających odpady do PSZOK,
 • okoliczności, z powodu których odpady mogą być nie przyjęte.
Od 1 stycznia 2021 r. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poszczególne frakcje odpadów będą odbierane w następującej ilości:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • zużyte opony pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 4 sztuk na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 400 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.
Przypominamy, że w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Łowicz, oraz które są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, i których właściciele wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, urzędy, placówki oświatowe, placówki medyczne, wszelkiego rodzaju działalności gospodarcze, zakłady produkcyjne, działki letniskowe, ogrody działkowe) nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza. W związku z tym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mają obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Odpady powstające na terenie nieruchomości niezamieszkałych, w tym powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych!

Informujemy, że odpady komunalne (w szczególności na terenach zabudowy wielorodzinnej) w postaci:
 1. mebli i innych odpadów wielogabarytowych,
 2. zużytych opon,
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 4. odpadów budowalnych i rozbiórkowych,
 5. oraz wszelkich odpadów innych niż frakcje: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
wystawione w miejscach gromadzenia odpadów poza terminami zbiórki danych frakcji odpadów – nie będą odbierane. Zgodnie z obowiązującymi uchwałami, w przypadku, kiedy pozbycie się ww. frakcji odpadów jest konieczne poza wyznaczonymi terminami zbiórki, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, samodzielnie dostarczają wskazane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości (w tym zarządca nieruchomości) będzie obowiązany uporządkować miejsce gromadzenia odpadów, i na własny koszt dostarczyć wystawione odpady komunalne do PSZOK.

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w zakładce Informacja dla mieszkańców oraz Gospodarka odpadami, pod adresem: http://www.lowicz.eu/Gospodarka_Odpadami,3403.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2021-12-08 09:40:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-12-08 09:54:38)
Liczba odwiedzin: 152
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij