Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogdana, Borysa
Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:IV sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II i III Sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027:
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027,
  • opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  • dyskusja i wnioski do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2027.
 5. Uchwalenie budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łowicza w 2019 rok,
  • opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.
  • dyskusja i wnioski do projektu budżetu Miasta,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu, ustalenia ich składów liczbowych i określenia zakresów działania,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok,
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości  położonej w Łowiczu obręb 0005 Kostka,
 12. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0005 Kostka,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu.
 16. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania sprawy różne.
 18. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 19. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2018-12-20
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2018-12-20 14:48:44)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-01-25 12:49:17)
Liczba odwiedzin: 1284
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij