Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogusława, Katarzyny
Dzisiaj jest: 22 marca 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
15 grudzień 2022
Burmistrz Miasta Łowicza informuje o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi począwszy od 1 stycznia 2023 r.
Zgodnie z Uchwałą LXIV/463/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7094), stawki opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. są następujące:
  • 40 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odebrane w sposób selektywny,
  • 80 zł – miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • 3 zł – wysokość miesięcznego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W ciągu najbliższych tygodni zostaną Państwu doręczone zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli w urzędzie informacji o sposobie odprowadzania ścieków bytowych, otrzymają wraz z zawiadomienia druki zgłoszenia. Prosimy o ich wypełnienie i złożenie w biurze podawczym urzędu, w bud. A, od strony Pl. Stary Rynek.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, na indywidualny numer konta bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, chyba że nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość. Wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadający przydomowe kompostowniki i kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, chcąc skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adresem:
http://www.lowicz.eu/Deklaracje_o_wysokosci_oplaty_zagospodarowanie_odpadami_komunalnymi,3410

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz - w biurze podawczym zlokalizowanym w budynku A zostanie wydany druk deklaracji i na miejscu pracownik pomoże wypełnić deklarację, lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, lub
  • przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adres: /lr24qxn733/SkrytkaESP, jako załącznik do pisma w pliku w formacie: PDF, DOC, DOCX lub ZIP. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-12-15 11:37:46)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-12-15 11:37:52)
Liczba odwiedzin: 321
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij