Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Augusta, Lidii
Dzisiaj jest: 3 sierpnia 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
21 styczeń 2021
Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że Rada Miejska w Łowiczu w dniu 16 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXX/266/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 7107).

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 01.02.2021 r.:
  • 33 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odebrane w sposób selektywny,
  • 66 zł – miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli nie jest wypełniony obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • 2 zł – wysokość miesięcznego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
W ciągu najbliższych tygodni zostaną Państwu doręczone za pośrednictwem operatora pocztowego zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne, na numer indywidualny konta bankowego lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, chyba że nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość. Wówczas właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających przydomowe kompostowniki i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, chcąc skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są obowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adresem:
http://www.lowicz.eu/Deklaracje_o_wysokosci_oplaty_zagospodarowanie_odpadami_komunalnymi,3410

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz - w biurze podawczym zlokalizowanym w budynku A zostanie wydany druk deklaracji i na miejscu pracownik pomoże wypełnić deklarację, lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, lub
  • przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adres: /lr24qxn733/SkrytkaESP, jako załącznik do pisma w pliku w formacie: PDF, DOC, DOCX lub ZIP. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Informujemy również, że od 1 lutego 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęty Uchwałą nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 7108).

Prosimy o składanie deklaracji od dnia 1 lutego 2021 r. zgodnie z nowym wzorem!

Nowy wzór deklaracji będzie dostępny od 1 lutego 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu w zakładce Informacje dla mieszkańców i Gospodarka odpadami pod adresem:
http://www.lowicz.eu/Deklaracje_o_wysokosci_oplaty_zagospodarowanie_odpadami_komunalnymi,3410

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2021-01-21 11:50:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-01-21 11:53:04)
Liczba odwiedzin: 232
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij