Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Gerarda, Teodora, Dory
Dzisiaj jest: 24 września 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
26 czerwiec 2020
W związku z licznymi sygnałami oraz doraźnymi kontrolami Urzędu Miejskiego w Łowiczu dotyczącymi niewłaściwego gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych informuję, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne czynności kontrolne, których przedmiotem będzie posiadanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów z tych nieruchomości.
Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: sklepy, lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, biura, warsztaty, banki, obiekty usługowe, obiekty handlowe, hotele, hostele i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, obiekty użyteczności publicznej, rodzinne ogrody działkowe.

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza.

W związku z tym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rejestr działalności regulowanej jest dostępny pod adresem:
http://www.lowicz.eu/files/docs/rejestr_dzialalnosci_regu.pdf

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z deklaracją złożoną do Urzędu Miejskiego w Łowiczu;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza); w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.
Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych!

Brak posiadania aktualnych umów oraz dowodów uiszczania opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych będzie skutkować:
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
  • wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji administracyjnej (na podstawie art. 6 ww. ustawy), w której ustala się obowiązek uiszczania opłaty za odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokość opłaty wyliczoną na podstawie górnych stawek opłat ustalonych stosowną uchwałą rady miasta.
Przypominamy także, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych również mają obowiązek zbierania w sposób selektywny odpadów powstałych na terenie nieruchomości.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-06-26 09:06:37)
Liczba odwiedzin: 449
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij