Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:L sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2017
Treść:Szczegółowy porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Ocena realizacji inwestycji miejskich za 10 miesięcy 2017 roku.
 5. Rozpatrzenie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024,
  • w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Łowiczu,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łowiczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu,
  • w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu,
  • w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Łowicz,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Łowicza,
  • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzeń liniowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Kostka,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ulicy Krakowskiej, obręb Śródmieście,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Łowiczu przy ulicy Żabiej, obręb Bratkowice,
  • zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza.
 6. Informacja Burmistrza Miasta dot. zgłoszonych żądań wynikających z art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzji na podstawie art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 7. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 8. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 9. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 10. Zakończenie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VII 2014/2018
Data:2017-12-13
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2017-12-13 17:08:27)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-01-19 13:05:25)
Liczba odwiedzin: 1551
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij