Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:LII sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024:
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024,
  • opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  • dyskusja i wnioski do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024.
 5. Uchwalenie budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok:
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łowicza,
  • opinie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  • dyskusja i wnioski do projektu budżetu Miasta,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie uchwał:
  • w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok,
  • w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łowiczu na 2018 r,
  • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  • w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  • w sprawie rozpatrzenia skarg: Pana Mateusza Kowalskiego oraz Pani Anny Barteli- Szkup na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Miasta Łowicza dotyczącą nieudzielenia pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar położony przy ul. gen. St. Klickiego,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Zielkówka, fragment położony przy ul. Kaliskiej,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka, obszar położony przy ul. Warszawskiej.
 7. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Łowiczu na 2018 rok i planów pracy Komisji na I półrocze 2018 r.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 9. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 10. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 11. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VII 2014/2018
Data:2018-01-03
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2018-01-03 17:30:49)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-04-04 09:35:11)
Liczba odwiedzin: 1431
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij