Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Malwiny, Teodora
Dzisiaj jest: 4 lipca 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:LIV sesja Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z L, LI, LII, LIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2021 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Miasta Łowicz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2022-2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Łowicz do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMy”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego projekt uchwały Nr XXIX/258/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony przy ulicach: Bursztynowej i Błogosławionej Bolesławy Lament.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Korabka i Małszyce, obszar położony w rejonie ulic Poznańskiej i Seminaryjnej oraz linii kolejowej Nr 3 (E20).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu przy ulicach: Matejki i Strzeleckiej, obręb Korabka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Łowiczu obręb Korabka.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0006 – Łowicka Wieś.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2022-2033.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łowicza na 2022 rok.
 20. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 21. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2022-04-21
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2022-04-21 10:00:58)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2022-06-06 10:01:24)
Liczba odwiedzin: 218
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij