Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Dzisiaj jest: 25 stycznia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:LXIII sesja Rady Miejskiej z dnia 27 września 2018
Treść:

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łowicza za I półrocze 2018 roku.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Łowicz za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 6. Rozpatrzenie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2018-2024,
  • w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
  • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Łowicza na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tą samą stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasta Łowicza,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasto Łowicz, pozostające w administracji tej jednostki organizacyjnej,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Łowiczu przy ul. Katarzynów, obręb Kostka,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Podrzecznej-Starorzecze- Mostowej,
  • w sprawie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu obręb 0004 Korabka , będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Łowicza.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 8. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 9. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 10. Zakończenie obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VII 2014/2018
Data:2018-10-02
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2018-10-02 14:54:14)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-01-08 11:30:46)
Liczba odwiedzin: 1047
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij