Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Dzisiaj jest: 26 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
24 grudzień 2019
Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęty Uchwałą nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7170). Poniżej zamieszczamy treść ww. uchwały oraz wzory deklaracji w formacie pdf oraz doc.
Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego wzoru deklaracji.

Przypominamy o nowych terminach składania deklaracji:
  • w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości,
  • do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji (śmierć mieszkańca, narodziny dziecka, wyprowadzenie się mieszkańca itd.).
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
  • w formie elektronicznej, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępnym na stronie internetowej: www.lowicz.eu/bip/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza,1157, z zachowaniem warunków i trybu ich składania, o których mowa poniżej.
Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej sporządza się w formacie danych DOC lub PDF,
  • dostęp do elektronicznego wzoru deklaracji następuje poprzez odnośnik – hiperłącze na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu: http://www.lowicz.eu/pl/,
  • deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
Deklaracje wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Łowiczu nie będą przyjmowane!!

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-12-24 11:18:31)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-12-24 11:21:03)
Liczba odwiedzin: 105
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij