Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Dzisiaj jest: 26 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
24 grudzień 2019
Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu, system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe.
Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwana dalej „ustawą”), gminy są obowiązane do zorganizowana odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym, zgodnie z art. 6h ww. ustawy, właściciele tych nieruchomości mają obowiązek ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ponoszenia przedmiotowej opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łowicza. W związku z tym, zgodnie z art. 6 ustawy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych!

Przypominamy, że zgodnie z art. 6f ust. 3 i 4 ustawy, nastąpiła zmiana sposobu ustalenia wynagrodzenia przedsiębiorcy za świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Rozliczenie następuje na podstawie faktycznie odebranej i zagospodarowanej ilości odpadów komunalnych.

Wyrzucanie odpadów z lokali, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, czy podrzucanie odpadów do i pod pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów na terenach osiedli mieszkaniowych, powodują wzrost ilości odebranych odpadów, które należy również zagospodarować. Takie działania powodują, że mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych są obciążeni większymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przypominamy także, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych również mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w m.in. Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz.

* Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-12-24 11:35:42)
Liczba odwiedzin: 117
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij