Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Do mieszkańców Łowicza!


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rusza Strefa Płatnego Parkowania

Od 1 października 2013 r. zapłacimy za postój w centrum Łowicza. Dokładnie chodzi o Stary i Nowy Rynek oraz leczącą je ulicę Zduńską. Opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, pobierane będą za pomocą parkomatów, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 i w soboty w godz. od 9.00 do 14.00. Przewidywane są również opłaty abonamentowe, które będzie można przelewem na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Rada Miejska w Łowiczu ustaliła następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania:
 1. opłata za pierwsze pół godziny postoju w danym dniu – bez uiszczenia opłaty, po pobraniu biletu,
 2. opłata za pierwszą godzinę postoju w danym dniu – 2,00 zł,
 3. opłata za drugą godzinę postoju w danym dniu – 2,20 zł,
 4. opłata za trzecią godzinę postoju w danym dniu – 2,40 zł
 5. opłata za czwartą i kolejne godziny – 2,00 zł
 6. opłata abonamentowa tygodniowa – 30,00 zł,
 7. opłata abonamentowa dwutygodniowa – 50,00 zł,
 8. opłata abonamentowa miesięczna – 80,00 zł,
 9. opłata abonamentowa roczna – 700,00 zł,
 10. opłata zryczałtowana dla mieszkańców zameldowanych w Strefie Płatnego Parkowania
  1. miesięczna – 20,00 zł,
  2. kwartalna - 50,00 zł,
  3. roczna - 150,00 zł,
 11. opłata zryczałtowana miesięczna za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) na prawach wyłączności – 250,00 zł.
Zwolnione z opłat są pojazdy:
 • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej,
 • zarządów dróg,
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
 • wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • autobusy przewożące dzieci do szkoły.
Zerowa stawka za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania obejmuje:
 • pojazdy jednośladowe;
 • pojazdy należące do osób niepełnosprawnych lub przewożące osobę niepełnosprawną, parkujące wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D - 18 „parking” z tabliczką T – 29 i znakiem poziomym P - 24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”;
 • oznakowane pojazdy służb miejskich;
 • pojazdy komunikacji zbiorowej, zatrzymujące się na wyznaczonych przystankach,
 • taksówki parkujące na wyznaczonych dla nich postojach pomiędzy znakami D – 19 „postój taksówek” i D – 20 „koniec postoju taksówek”; oraz taksówki poza wyznaczonymi postojami w czasie oczekiwania na pasażera nie dłużej niż 15 min.,
 • pojazdy dostarczające zaopatrzenie do pobliskich sklepów i zakładów usługowych – przez czas rozładunku – nie dłużej niż 30 minut w danym dniu;
 • pojazdy należące do Honorowych Obywateli Miasta Łowicza;
 • pojazdy należące do posłów i senatorów RP;
 • pojazdy przewożące osoby niewidome i ociemniałe;
 • pojazdy należące do Honorowych Krwiodawców w dniu oddania krwi oraz pojazdy osób posiadających odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża „Zasłużony Dawca Krwi”;
 • pojazdy należące, lub przewożące kombatantów, członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę i Związek Radziecki.
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł., niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania, podlega ona zmniejszeniu do kwoty 30,00 zł.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2013-09-23 13:58:44)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2017-08-30 11:20:26)
Liczba odwiedzin: 2110
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij