Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Dzisiaj jest: 25 stycznia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:V sesja Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2019
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o realizacji Łowickiej Karty Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej za 2018 rok oraz Łowickiej Karty Seniora za 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok,
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Łowicza,
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Łowiczu oraz utworzenia i nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno- Administracyjnemu w Łowiczu,
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Łowicza,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu kolejnych umów najmu i dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasto Łowicz, pozostające w administracji tej jednostki organizacyjnej,
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikatyod opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026”,
 12. Rozpatrzenie projektów uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łowiczu na 2019 rok,
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Łowicz do realizacji projektu pod nazwą: Port „Szczęśliwa Rodzina”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09-IX, Działanie dla Osi 02-IX.2, Poddziałanie 01-IX.2.1.
 17. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu na 2019 rok.
 18. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 19. Interpelacje, zapytania sprawy różne.
 20. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 21. Zakończenie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2019-01-21
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2019-01-21 09:54:17)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-09-11 10:18:14)
Liczba odwiedzin: 1142
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij