Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Dzisiaj jest: 30 stycznia 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Spraw Społecznych
Symbol: SS
Adres: Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Pokój: 19
Nr telefonu: 46 830 91 19, 830 91 10, 830 91 44
Fax: 46 830 91 60
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Nowak
  1. Do Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy:
  1. realizacja zadań wynikających z ustaw dotyczących systemu oświaty oraz nadzór nad działalnością szkół podstawowych, a w szczególności:
   • nadzór nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych i aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych do zatwierdzenia;
   • analiza sprawozdań sporządzanych przez szkoły podstawowe oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych;
   • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół podstawowych;
   • przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych,
   • przygotowywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół podstawowych;
   • współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
   • współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych.
  2. nadzór nad działalnością Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Łowiczu,
  3. współdziałanie i nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego, w szczególności w zakresie:
   • analiza sprawozdań finansowych sporządzanych przez podległe jednostki;
   • wnioskowanie w sprawach nagród, kar, wysokości wynagrodzenia dla dyrektora danej jednostki;
   • wnioskowanie w sprawie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji placówek pozostających w zakresie działania Wydziału;
  4. współpraca ze szkołami podstawowymi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla szkół,
  5. wnioskowanie o dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej bądź z innych źródeł dotyczących edukacji,
  6. prowadzenie spraw związanych z realizacją rządowych programów skierowanych do uczniów szkół podstawowych m.in. z różnymi dotacjami szkolnym,
  7. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,
  8. wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
  9. rozpatrywanie wniosków i udzielanie nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli zapomóg zdrowotnych,a.i.11)rozpatrywanie wniosków i udzielenie stypendiów Burmistrza Miasta dla uczniów szkół podstawowych za wysokie wyniki w nauce,
  10. rozpatrywanie wniosków i udzielanie nauczycielom szkół podstawo-wych i przedszkoli dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela
  11. opiniowanie planów inwestycji i remontów nadzorowanych placówek w zakresie ich celowości,
  12. przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnych w sprawie stopni awansu zawodowego,
  13. wydawanie decyzji w zakresie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół podstawowych,
  14. wydawanie opinii w sprawach przeniesień służbowych nauczycieli oraz powierzania stanowisk kierowniczych i odwołania z nich dla nauczycieli szkół podstawowych,
  15. kierowanie nauczycieli szkół podstawowych do uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  16. organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz podejmowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  17. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych nagród organu prowadzącego oraz wnioskowanie w sprawach nagród resortowych i państwowych dla dyrektorów w/w placówek,
  18. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz koordynacja działań w zakresie organizacji konkursów oraz uroczystości okolicznościowych,
  19. koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
  20. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,
  21. wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej,
  22. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Łowicza przez osoby prawne lub osoby fizyczne,
  23. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
  24. ustalanie sieci publicznych szkół podstawowych,
  25. kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18lat zameldowanych na terenie Miasta Łowicza.
  2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „SS”.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-03-06 15:03:51)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-30 14:54:28)
Liczba odwiedzin: 12074
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij