Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XLIX sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego.
 5. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz pozyskiwania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.
 6. Rozpatrzenie uchwał:
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2017-2024,
  • w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok.
  • w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
  • w sprawie wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Burmistrza Miasta Łowicza do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
  • w sprawie wyboru radnych do Komisji powoływanej przez Burmistrza Miasta Łowicza do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2017 roku,
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu przy ulicy Strzeleckiej, obręb Korabka,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Korabka,
  • w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat z tymi samymi stronami, których przedmiotem są te same nieruchomości znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Łowicza,
  • w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Łowicz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczona odpowiedzialnością” w Łowiczu.
 7. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Łowiczu, Burmistrza Miasta, Dyrektorów jednostek i pracowników Urzędu Miejskiego za 2016 rok.
 8. Dyskusja na temat zagospodarowania placu przy ulicy Miodowej.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 12. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VII 2014/2018
Data:2017-11-07
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2017-11-07 16:44:03)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2017-12-13 17:35:06)
Liczba odwiedzin: 1495
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij