Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXII sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2020
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za rok 2019 oraz planowane działania i potrzeby na rok 2020.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Miasta Łowicz.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2016– 2020” w roku 2019.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2019 – 2021” w 2019 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/152/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Łowicki bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Łowicz.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Łowicz za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2020 roku.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu, położonej w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Tuszewskiej.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu przy ul. Katarzynów nr 25, obręb Kostka.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Łowiczu Nr XLIII/268/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r .w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Kostka w rejonie ulic Powstańców 1863 roku - Kaliskiej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 2 „Pod tęczą” w Łowiczu od obowiązku tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu od obowiązku tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 6 „Pod świerkami” w Łowiczu od obowiązku tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 26. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 27. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2020-05-06
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2020-05-06 10:22:56)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2020-06-01 13:00:19)
Liczba odwiedzin: 596
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij