Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Cypriana, Emiliana
Dzisiaj jest: 8 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXVI sesja Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2020
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania,
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza.
 9. Rozpatrzenie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Miasto Łowicz za 2019 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza,
  • sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2019 rok.
 10. Zapoznanie się z:
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2019 rok,
  • uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łowicza,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • opiniami poszczególnych Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2019 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2019 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2019 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Załączniku do uchwały nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Łowicza na lata 2019-2021.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2004 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych (w zakresie terenu o symbolu 8.20.MWN,UU).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony przy ulicy Tuszewskiej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu przy ulicy Kaliskiej, obręb Zielkówka i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2020-2033 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 rok.
 20. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie szacunku dla praw człowieka.
 21. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 22. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2020-08-21
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2020-08-21 10:23:51)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-02-08 09:20:49)
Liczba odwiedzin: 644
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij