Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogdana, Borysa
Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXXIV sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2021
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Miasta Łowicza.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021-2033.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Łowicza na lata 2021-2025.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” w Łowiczu od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Łowiczu obręb Bolimowska.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bolimowska, w rejonie ulicy Bolimowskiej.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy ulicy.
 25. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 26. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2021-04-23
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2021-04-23 10:22:57)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-06-22 09:02:42)
Liczba odwiedzin: 651
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij