Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogdana, Borysa
Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2022

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXXVII sesja Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2021
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 6. Sprawy różne - dyskusja.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza.
 9. Rozpatrzenie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Miasto Łowicz za 2020 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza,
  • sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2020 rok.
 10. Zapoznanie się z:
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2020 rok,
  • uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łowicza,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • opiniami poszczególnych Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2020 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2020 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/252/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łowicza.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łowicza w celu przedłożenia go do zaopiniowania  organowi regulacyjnemu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nadania rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi krajowej nr 70 u zbiegu ulic: Bolimowska, Nieborowska; imienia łączniczki Batalionów Chłopskich Krystyny Idzikowskiej.
 19. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 20. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2021-06-17
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2021-06-17 11:10:09)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-09-24 11:43:08)
Liczba odwiedzin: 680
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij