Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Dzisiaj jest: 4 grudnia 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sesje Rady Miejskiej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sesja:XXXVIII sesja Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2021
Treść:Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Złożenie ślubowania przez Pana Michała Witolda Zielińskiego.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 7. Sprawy różne - dyskusja.
 8. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej spółka z o.o.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2021- 2033
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Łowicz na rok szkolny 2021/2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu w roku szkolnym 2021/2022 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu, położonej w Łowiczu w obrębie Kostka przy ul. Łyszkowickiej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu w obrębie Korabka przy ul. Warszawskiej nr 110.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tą sama stroną, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasta Łowicza.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Łowicza w celu przedłożenia go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod nazwą Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. z siedzibą w Łowiczu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
 22. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 23. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
Kadencja:VIII 2018/2023
Data:2021-08-20
Pliki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2021-08-20 15:06:34)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-10-04 13:17:22)
Liczba odwiedzin: 288
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij