Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
Dzisiaj jest: 19 listopada 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Wrzesień 2016


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Z dnia pracy Burmistrza Miasta Łowicza
Wrzesień 2016


1 września (czwartek)
 • Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z Dniem Weterana i 77. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość odbyła się o godz. 11:00 na cmentarzu żołnierzy poległych w 1939 r. przy ul. Listopadowej w Łowiczu i Gimnazjum nr. 1 w Łowiczu. Tego dnia wziąłem również udział w rozpoczęciu roku szkolnego w łowickich szkołach.
2 września (piątek)
 • Wziąłem udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”, zachęcającej do wspólnego, publicznego czytania, największych polskich dzieł literackich. W tym roku czytano „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Spotkanie odbyło się przed wejściem do budynku Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu, a zorganizowali je Miejska Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, Gimnazjum nr 1 w Łowiczu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu.2 września (piątek)
3 września (sobota)
 • Uczestniczyłem w koncercie Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod kierownictwem, najsłynniejszej polskiej dyrygentki Agnieszki Duczmal, który odbył się w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja w Łowiczu w ramach 17. edycji Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski” organizowanego przez Filharmonię Łódzką.
 • Uczestniczyłem w Święcie Budowlańca w Skierniewicach.
 • Uczestniczyłem w spotkaniu którego celem było omówienie wyników kontroli, wewnętrznego audytu jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
4 września (niedziela)
 • Uczestniczyłem w akcji Narodowe Czytanie zorganizowanej przez Powiatowa Bibliotekę Publiczna w Łowiczu,. Spotkanie, w czasie którego czytana była powieść „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, odbyła się w sali barokowej, łowickiego muzeum.
 • Razem z łowicką delegacją, wziąłem udział w „Mixerze Regionalnym”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi. W imprezie wzięło udział 130 wystawców ze wszystkich gmin i powiatów oraz regionów partnerskich województwa łódzkiego.
5 września (poniedziałek)
 • Uczestniczyłem w konferencji , której organizatorem była Fundacja Rozwoju oraz Polski Kongres Gospodarczy. Spotkanie odbyło się sali konferencyjno-bankietowej Restauracji „Szkiełka” w Łowiczu i skierowane było do samorządowców i przedsiębiorców. W programie konferencji, znalazły się prelekcje i dyskusje na takie tematy jak: Innowacyjne rozwiązania dla samorządów, Wsparcie działań samorządu oraz Wyrównywanie szans społeczności lokalnej. Konferencja była jedną z dziesięciu na ten temat, organizowanych w różnych terminach na terenie województwa łódzkiego.
 • Wziąłem udział w audycji Radia Victoria, w czasie której z prowadzącą rozmawiałem na temat organizacji Księżackiego Jadła – Festiwalu Dobrej Żywności oraz odsłonięciu nowych „Gwiozd” łowickich w roku bieżącym.
 • Spotkanie z dyrektorkami łowickich przedszkoli.
6 września (wtorek)
 • Uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjnym Księżackiego Jadła - Festiwalu Dobrej Żywności 2016.
 • W Starostwie Powiatowym w Łowiczu uczestniczyłem w konferencji omawiającej Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Spotkanie z naczelnikami Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz przyjęcia mieszkańców.
7 września (środa)
 • W Ratuszu Miejskim spotkałem się z grupą Francuzów z Lyonu, goszczących w naszym mieście.
8 września (czwartek)
 • Podpisałem umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0009/16-00 pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – Etap II”, nr wniosku WND-RPLD.03.01.02-10-0009/16. Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Miasto Łowicz i Gminę Łowicz jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
9 września (piątek)
 • Na zaproszenie samorządu, uczestniczyłem w uroczystości 77. rocznicy bitwy nad Bzurą w Łęczycy oraz w wystawie aranżacji florystycznych w Kutnie.
10 września (sobota)
 • Uczestniczyłem w odsłonięciu nowych „Gwiozd Łowickich”. Aleja „Gwiozd Łowickich” honoruje twórców ludowych i osoby zaangażowane w upowszechnianie i ochronę dóbr kultury ludowej. W tym roku wyróżnionymi osobami zostali: w kategorii twórczość ludowa artystka i pisarka Jadwiga Solińska z Wąsosza i łowicka wycinankarka Henryka Lus oraz w kategorii upowszechnianie i ochrona dóbr kultury ludowej śpiewaczka Zofia Czubik z Łowicza i bp Józef Zawitkowski. Uroczystość odbyła się na Starym Rynku i w sali barokowej łowickiego muzeum.
11 września (niedziela)
 • Wziąłem udział w obchodach walk nad Bzurą w Walewicach.
 • Otworzyłem Księżackie Jadło – Festiwal Dobrej Żywności” w Łowiczu. W tym roku gościem specjalnym imprezy był Piotr Cyrwus, polski aktor filmowy i teatralny oraz prezenter telewizyjny. Impreza jak co roku zgromadziła liczną rzesze uczestników dobrej zabawy i jedzenia.
12 września (poniedziałek)
 • Uczestniczyłem w spotkaniu wolontariuszy, biorących udział w akcji „Zjedz obiad z seniorem” w Łowiczu, której celem jest przeciwdziałanie samotności osób starszych oraz promocja wolontariatu jako prostego sposobu pomocy innym. Akcja polegać będzie na tym, że raz w miesiącu samotny senior będzie miał możliwość zjedzenia wspólnie z wolontariuszem obiadu u siebie w domu lub w jednej z łowickich restauracji. Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło 17 seniorów, 10 wolontariuszy i 10 restauracji, które bezpłatnie przygotują posiłki
14 września (środa)
 • Wziąłem udział w IV Edycji Forum Smart City w Warszawie. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie inspiracji do dalszego rozwoju małych ojczyzn - miast oraz wymiana dobrych praktyk. Zastanowienie się nad tym co robimy i co możemy robić lepiej. Podczas forum istnieje możliwość rozmowy o na temat nowych technologii, o smart cities i citizens oraz o tym co jest przyszłością rozwoju miast.
15 września (czwartek)
 • Uczestniczyłem w corocznym Klubowym Dniu Seniora w Łowiczu. Spotkanie odbyło się w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury. Podczas spotkania pięcioro klubowiczów święciło jubileusze 80. i 85. urodzin. Organizatorem spotkania był Klub Seniora „radość” z Łowicza.
 • Spotkałem się z Zarządem Klubu „Pelikan” w Łowiczu.
17 września (sobota)
 • Uczestniczyłem w Skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach.
18 września (niedziela)
 • Wziąłem udział XXXV Łowickim Półmaratonie Jesieni o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza.
 • W tegorocznej imprezie wystartowało 422 biegaczy.
19 września (poniedziałek)
 • Spotkanie Komisji Społecznej.
20 września (wtorek)
 • Wziąłem udział w konferencji „Miasto plus”, Forum Inteligentnych Miast w Toruniu.
 • Spotkanie Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej.
 • Szkolenie BGZ
21 września (środa)
 • Spotkanie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta
22 września (czwartek)
 • Spotkanie Komisji Budżetu i Finansów.
23 września (piątek)
 • Uczestniczyłem w otwarciu Izby Harcerskiej i galerii w baszcie gen Stanisława Klickiego. Organizatorem wydarzenia byli przedstawiciele Zarządu Osiedla Stare Miasto i ZHP Hufiec Łowicz. Wziąłem udział w wydarzeniu pn. „Pożegnanie Lata”, które zostało zorganizowane na „Orliku” na Korabce.
24 września (sobota)
 • Udział w Zjeździe Wychowanków w ZSP nr 1 i uroczystych obchodach XXXVI rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Łowiczu.
 • Udział w happeningu na Osiedlu Przedmieście – „O Anieli przy Anieli”.
25 września (niedziela)
 • W ramach inauguracji akcji pn. „Zjedz obiad z seniorem” uczestniczyłem we wspólnym obiedzie z seniorami i wolontariuszem. Posiłek przygotowała restauracja „Stara Łaźnia” w Łowiczu.
26 września (poniedziałek)
 • Spotkanie Komisji Rewizyjnej.
 • Wziąłem udział w spotkaniu organizacyjnym Dnia Papieskiego 2016 w Łowiczu. Hasłem tegorocznych obchodów było zdanie „Bądźcie świadkami Miłosierdzia.”
 • Uczestniczyłem w pożegnaniu 20 osobowej delegacji Łowiczan, wyjeżdzających do Redy, miasta partnerskiego Łowicza. Skład delegacji tworzyli reprezentanci Związku Emerytów i Rencistów, Klubu Seniora „Radość”, Diabetyków, Klubu Amazonek, Uniwersytetu III Wieku i Stowarzyszenia RENIA, osób chorujących na stwardnienie rozsiane. Głównym celem wyjazdu było nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami seniorów obu miast. Udział łowickiej delegacji podyktowany był zaproszeniem, jakie otrzymali Łowiczanie od samorządu Redy.
 • Wziąłem udział w III Turnieju Tenisa Ziemnego im. Ryszarda Gardenera, który odbył się na kortach ziemnych przy ulicy Powstańców 1863 r. w Łowiczu. Ryszard Gardener był propagatorem tenisa oraz założycielem i wieloletnim szefem Łowickiego Towarzystwa Tenisowego. Objąłem Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem.
28 września (środa)
 • Wziąłem udział XXX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 • Wzorem innych miast w Polsce, na wniosek radnego Roberta Wójcika, rozpocząłem akcję pn. „Łowicka Koperta Życia”. Akcja ma na celu zachęcenie do tworzenia tzw. Kopert Życia, mających za zadanie umożliwić służbom medycznym, jak najszybsze dotarcie do niezbędnych informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanych osób. Urząd Miejski w Łowiczu przygotował 500 Kopert Życia, które zostały rozdysponowane pomiędzy MOPS i placówki ZOZ w Łowiczu.
30 września (piątek)
 • W ratuszu miejskim spotkałem się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu. Wizyta odbyła się w sposób spontaniczny i miała za zadanie celu sprawdzenie wiedzy ze znajomości tabliczki mnożenia. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszony został również Skarbik miasta.
 • Podpisałem umowę z prezesem NFOŚ – „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz”. Wartość prac – 86 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚ – 45 mln zł.
 • Uczestniczyłem w Zjeździe Koła Wychowanków Szkół Ekonomicznych w Łowiczu w 110 rocznicę powstania pierwszej szkoły ekonomicznej.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2016-10-28 11:15:18)
Liczba odwiedzin: 1197
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij