Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei
Dzisiaj jest: 29 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Zapytanie ofertowe: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu sygnału internetowego, zapewnieniu i utrzymaniu stałego dostępu do Internetu oraz wykonaniu odpowiednich prac instalacyjnych zapewniających dostęp do Internetu dla wszystkich 88 gospodarstw domowych (Beneficjentów Końcowych Projektu), w celu zapewnienia trwałości projektu numer: POIG.08.03.00-10-046/13 pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-046/13-00


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2018-11-07 13:34:04)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-11-28 10:28:48)
Liczba odwiedzin: 26
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij