Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Promocji, Kultury, sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 46/2013 Burmistrza Miasta Łowicza z 1 lutego 2013 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na zadania od XII do XIX w 2013 roku. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2013 roku otrzymują:
 1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz „Trening czyni mistrza- trenuję zyskuję” w wysokości 140.000 zł
 2. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej – koszykówka” w wysokości 90.000 zł.
 3. Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin, „Organizacja warsztatów ludowych w celu podtrzymania tradycji kulturowej regionu łowickiego” w wysokości 9.000 zł
 4. PTTK Zarząd Oddziału w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, „Wzmacnianie pozycji Łowicza jako centrum kulturalnego folkloru łowickiego poprzez zwiększenie zaangażowania działalności promocyjnej na rzecz miasta” w wysokości 2.000 zł
 5. Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie judo” w wysokości 35.000 zł
 6. Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka (szkółka dziecięca)” w wysokości 20.000 zł.
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa” w wysokości 12.000 zł.
 8. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy” w wysokości 20.000 zł.
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” w wysokości 20.000 zł.
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, ul. Aleje Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” w wysokości 20.000 zł.
 11. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”, Os. Dąbrowskiego 13/20, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie karate” w wysokości 5.540 zł.
 12. Łowicki Klub Taekwon-Do, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie taekwon-do” w wysokości 6.500 zł
 13. Łowickie Stowarzyszenie Aikido „AIKI OKAMI”, ul. Jastrzębska 34, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie aikido (sztuki walki)” w wysokości 5.000 zł
Organizacje, których oferta została zaopiniowane negatywnie:
 1. Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy „Wektor”, ul. Stanisławskiego 23, 99-400 Łowicz. Uzasadnienie odrzucenia oferty znajduje się w Zarządzeniu nr 46/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku (patrz: pliki do pobrania).
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 49/2013 Burmistrza Miasta Łowicza z 5 lutego 2013 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na zadania od I do XI; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania w 2013 roku otrzymują:
 1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99- 400 Łowicz – Wspieranie działalności konsultacyjnej i informacyjnej dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin - 5.000 zł
 2. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99- 400 Łowicz - Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie – 13.000 zł
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz - Zwiększanie skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży „Pomarańczowa linia” – 5.000 zł
 4. Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. Brzozowa 15, 99-400 Łowicz - Wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży – dzielnica Korabka – 20.000 zł
 5. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz - Wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży – dzielnica Śródmieście – 20.000 zł
 6. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy Parafii św. Ducha ul. Długa 3, 99-400 Łowicz - Wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno- opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży – dzielnica Bratkowice – 20.000 zł
 7. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego – 2.800 zł
 8. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 3.300 zł
 9. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe zorganizowania abstynenckiego turnieju rozgrywek piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza – 1.800 zł
 10. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe udziału stowarzyszeń abstynenckich w Wojewódzkiej Lidze Abstynenckiej – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia – 2.300 zł
 11. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe udziału stowarzyszeń abstynenckich w Ogólnopolskich rozgrywkach piłki ulicznej – 2.500 zł
 12. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek” os. Bratkowice bl. 23, 99-400 Łowicz - Integracja oraz wsparcie działań w zakresie pomocy rehabilitacyjnej kobietom dotkniętym chorobą nowotworową piersi – 10.000 zł
 13. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino”, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz - Prowadzenie zajęć terapeutycznych, fizykoterapeutycznych i hipoterapeutycznych i innych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Łowicza – 6.000 zł
 14. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, ul. Świętojańska 1/3, 99-400 Łowicz - Prowadzenie zajęć terapeutycznych, fizykoterapeutycznych i hipoterapeutycznych i innych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Łowicza – 6.000 zł
 15. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz - Wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej, rozwijaniu zainteresowań oraz zapobieganiu izolacji społecznej osób starszych – 20.000 zł
 16. Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz – Integracja oraz wsparcie działań w zakresie diabetologii osób dotkniętych chorobą cukrzycy – 10.000 zł
Organizacje, których oferta została zaopiniowana negatywnie:
 1. Łowickie Stowarzyszenie „Dać szansę”, ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz - Prowadzenie zajęć terapeutycznych, fizykoterapeutycznych i hipoterapeutycznych i innych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej miasta Łowicza
 2. Łowickie Stowarzyszenie „Dać szansę”, ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz - Wsparcie działalności świetlic środowiskowych prowadzących działalność profilaktyczno - opiekuńczą w stosunku do dzieci i młodzieży – dzielnica Śródmieście
Uzasadnienie odrzucenia ofert znajduje się w Zarządzeniu nr 49/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku (patrz: pliki do pobrania)
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2013-01-08 15:54:55)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2013-02-06 12:07:09)
Liczba odwiedzin: 979
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij