Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 165/2015 Burmistrza Miasta Łowicza z 25 maja 2015 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku.

W związku z powyższym, dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2015 roku otrzymują:
 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka – Hufiec Łowicz, ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz – Obóz wypoczynkowy „Bądź gotowy na przygodę” – 20.000 zł,
 2. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”, ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz- Powierzenie zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie punktu konsultacyjnego - 5.160 zł,
 3. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Powierzenie zadania dotyczącego prowadzenie grupy wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie - 3.080 zł,
 4. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia - 3.500 zł
 5. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz - Powierzenie zadania dotyczącego zwiększania skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie - 10.260 zł.
Komunikat
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrza Miasta Łowicza z 10 lutego 2015 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz edukacja, oświata i wychowanie w 2015 roku.

W związku z powyższym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2015 roku otrzymują:
 1. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek” os. Bratkowice bl. 35, 99-400 Łowicz – Integracja, edukacja oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi – 10.000 zł
 2. Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz – Integracja oraz wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy – 10.000 zł
 3. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino”, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz – Integracja, edukacja oraz organizacja zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych – 6.000 zł
 4. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz - Wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – 30.000 zł
 5. Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. Brzozowa 15, 99-400 Łowicz – Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – dzielnica Korabka – 25.000 zł
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz - Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – dzielnica Śródmieście – 25.000 zł
 7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy Parafii św. Ducha ul. Długa 3, 99-400 Łowicz - Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – dzielnica Bratkowice – 25.000 zł
Komunikat
Wydział Promocji, Kultury, sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 40/2015 Burmistrza Miasta Łowicza z 3 lutego 2015 roku podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku.

W związku z powyższym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2015 roku otrzymują:
 1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz „Trening czyni mistrza- trenuję zyskuję” w wysokości 140.000 zł
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”, os. Tkaczew 1/25; 99-400 Łowicz „Piłka nożna sportem życia od najmłodszych lat” w wysokości 13.996,96 zł
 3. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej – koszykówka” w wysokości 90.000 zł.
 4. Stowarzyszenie Twórców Ludowych; ul. Grodzka 14; 20-112 Lublin, „Organizacja Warsztatów Ludowych w Celu Podtrzymywania Tradycji Kulturowej Regionu Łowickiego” w wysokości 10.000 zł
 5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łowicz; ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz, „Dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów służące upowszechnianiu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego – folkloru łowickiego oraz zapoznawaniu z zabytkami kultury, historii i tradycji miasta Łowicza” w wysokości 2.000 zł
 6. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna „Sonus”; ul. Podrzeczna 20; 99-400 Łowicz „Orkiestra Sonus – koncert letni i jesienny 2015” w wysokości 10.000 zł
 7. Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie judo” w wysokości 25.000 zł
 8. Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka” w wysokości 10.000 zł.
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa” w wysokości 12.000 zł.
 10. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy” w wysokości 23.000 zł.
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” w wysokości 18.000 zł.
 12. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, ul. Aleje Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” w wysokości 20.000 zł.
 13. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”, Os. Dąbrowskiego 13/20, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie karate” w wysokości 5.380 zł.
 14. Łowicki Klub Taekwon-Do, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie taekwon-do” w wysokości 6.500 zł
 15. Łowicka Akademia Sportu, ul. Starzyńskiego 7/71, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie taekwon-do olimpijskim” w wysokości 5.000 zł
 16. Łowickie Stowarzyszenie Aikido AIKI OKAMI; ul. Jastrzębska 34; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie aikido (sztuki walki)” w wysokości 5.000 zł
 17. Łowicka Akademia Sportu, ul. Starzyńskiego 7/71, 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie kajakarstwo” w wysokości 10.000 zł
 18. Stowarzyszenie „Kadryl”; ul. Generała Klickiego 22; 99-400 Łowicz, „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży)” w wysokości 11.000 zł
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2015-02-05 10:36:05)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2015-05-26 13:57:23)
Liczba odwiedzin: 963
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij