Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuje, że Zarządzeniem nr 54/2016 z 9 lutego 2016 roku Burmistrz Miasta Łowicza, podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Plik do pobrania:
Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (pdf)

Komunikat
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 37/2016 Burmistrza Miasta Łowicza z 29 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

W związku z powyższym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2016 roku otrzymują:
 1. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek” os. Bratkowice bl. 35, 99-400 Łowicz
  – Integracja, edukacja oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi – 15.000 zł,
 2. Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,
  ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  – Integracja oraz wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy – 10.000 zł,
 3. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „Karino”, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  – Integracja, edukacja oraz organizacja zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych – 6.000 zł,
 4. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  – Wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych – 30.000 zł,
 5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz, ul. Mostowa 4,
  99-400 Łowicz
  – Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – 20.000 zł,
 6. Parafia Rzymsko – Katolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. Brzozowa 15,
  99-400 Łowicz
  – Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – Korabka – 25.000 zł,
 7. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” ul. Podrzeczna 4, 99-400 Łowicz
  – Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – Śródmieście – 25.000 zł,
 8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej Koło przy Parafii św. Ducha
  ul. Długa 3, 99-400 Łowicz
  – Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – Bratkowice – 25.000 zł,
 9. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7,
  99-400 Łowicz
  – Powierzenie zadania dotyczącego zwiększenia skuteczności i dostępności specjalistycznej pomocy dla rodzin w związku z występowaniem przemocy w rodzinie - 15.100 zł,
 10. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek”, ul. Św. Floriana 7, 99-400 Łowicz
  – Powierzenie zadania dotyczącego świadczenia specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin w formie punktu konsultacyjnego - 7.200 zł,
 11. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7,
  99-400 Łowicz
  – Powierzenie zadania dotyczącego prowadzenie grupy wsparcia dla dorosłych ofiar przemocy w rodzinie - 3.610 zł,
 12. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7,
  99-400 Łowicz
  – Wsparcie finansowe zorganizowania Łowickiego Biegu Trzeźwości – imprezy promującej zdrowy, trzeźwy styl życia - 5.000 zł,
 13. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7,
  99-400 Łowicz
  – Wsparcie finansowe udziału środowiska stowarzyszeń abstynenckich w ogólnopolskich imprezach trzeźwościowych, promujących zdrowy, trzeźwy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 1.200 zł,
 14. Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” ”, ul. Św. Floriana 7,
  99-400 Łowicz
  – Wsparcie finansowe zorganizowania Forum Abstynenckiego - 2.800 zł.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-01-29 15:34:50)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-02-09 16:33:10)
Liczba odwiedzin: 646
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij