Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuje, że zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 14 lutego 2020 r. został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

W związku z powyższym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2020 roku otrzymują:
 1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / zadanie w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży - dyscyplina: piłka nożna „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję” - 150 000 zł
 2. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” Łowicz, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży - dyscyplina: koszykówka „Koszykówka moim sportem” - 100 000 zł
 3. Uczniowski Klub Sportowy, „Soccer Kids”, ul. Grunwaldzka 3/5, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna (szkółka dziecięca) „Łączy nas piłka” - 17 000 zł
 4. Uczniowski Klub Sportowy, „Akademia Piłkarska Champions”, Os. Tkaczew 1/25
  99-400 Łowicz - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka nożna (szkółka dziecięca) „Tu zaczyna się futbol” - 17 000 zł
 5. Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” Łowicz, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie judo „Trening czyni mistrza” - 25 000 zł
 6. Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka (szkółka dziecięca) „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie koszykówka - szkółka koszykówka” - 10 000 zł
 7. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy „Tenis stołowy moim sportem” - 22 000 zł
 8. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” - 15 000 zł
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”, ul. Grunwaldzka 9, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa” – 14 500 zł
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy „Lekkoatletyka i szachy – sport dla każdego” – 26 000 zł
 11. Uczniowski Klub Sportowy Pijarski Klub Sportowy, ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie biegów lekkoatletycznych oraz szachów” – 14 000 zł
 12. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”, os. Dąbrowskiego 13/20, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie karate „Karate życie z pasją” – 5 500 zł
 13. Łowicki Klub Taekwon-Do, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie taekwondo „Taekwondo to zdrowie, siła, sprawność” – 10 000 zł
 14. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie jeździectwo (szkółka dla dzieci i młodzieży) „Zajęcia sportowe w KARINO 2020” – 13 000 zł
 15. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej, Koło przy Parafii Św. Ducha, ul. Długa 3, 99-400 Łowicz
  - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym / zadanie: wsparcie prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „Integracja dzieci i młodzieży” – 35 000 zł
 16. Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo) „Weekendy z kulturą ludową – otwarte warsztatów ludowe” – 10 000 zł
 17. Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna, ul. Klickiego 1, 99-400 Łowicz - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: zadanie: w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców „Cykl wystaw i wydarzeń towarzyszących w Roku Jubileuszu 30-lecia idei Galerii Browarna oraz 20-lecia oficjalnego otwarcia działalności w odrestaurowanych przestrzeniach d. kościoła ewangelickiego w Łowiczu” – 35 000 zł
 18. Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy „No 16”, ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacającym ofertę miasta „Motocykliści mieszkańcom dużym i małym” – 15 000 zł
 19. Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zielińskiego, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw „IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego Łowicz - 24-25 października 2020 r.” – 18 000 zł
 20. Towarzystwo Dom Ludowy, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw „Pieśnią, tańcem, słowem- upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” – 12 000 zł
 21. Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja Zielińskiego, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie programów i zajęć z zakresu edukacji i animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Kształcenie dzieci i młodzieży na muzycznych instrumentach ludowych” – 11 100 zł
 22. PTTK Oddział Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  - Turystyka i krajoznawstwo / zadanie: w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek turystyczny „Przewodnik czeka – dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych” – 5 000 zł
 23. PTTK Oddział Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  - Turystyka i krajoznawstwo / zadanie: w zakresie organizowania imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno- krajoznawczych o zasięgu regionalnym „Pieszo i na rowerze po Ziemi Łowickiej” – 15 000 zł
 24. PTTK Oddział Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  - Turystyka i krajoznawstwo / zadanie: w zakresie organizowania imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno- krajoznawczych o zasięgu regionalnym „Kajakiem po Bzurze z PTTK” – 15 000 zł
 25. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, os. Bratkowice bl. 35, 99-400 Łowicz
  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: edukacja oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi „Razem raźniej” – 10 000 zł
 26. Miejsko–Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej” – 10 000 zł
 27. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: edukacja oraz organizacja zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2020” – 6 000 zł
 28. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
  - Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: Edukacja oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych „Senior młody duchem” – 35 000 zł
 29. ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz, ul. Mostowa 4, 99-400 Łowicz
  - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku dzieci i młodzieży / zadanie: wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży „Z widokiem na Łysicę” – 20 000 zł
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-02-14 15:39:44)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2020-02-27 10:47:09)
Liczba odwiedzin: 444
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij