Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuje, że zarządzeniem nr 220/2022 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 27 maja 2022 r. został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w dziedzinach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W związku z powyższym dotację celową dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2022 roku otrzymują:
 
 
Oferty rozpatrzone pozytywnie:
 
L.p. Nazwa organizacji pozarządowej Dziedzina Zadanie
/ Dyscyplina
Nazwa Zadania Kwota
przyznanej
dotacji
1. Międzyszkolny Klub Sportowy „ZRYW” Łowicz
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie judo
„Trening czyni mistrza” 26 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
Al. Sienkiewicza 62
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
„Lekkoatletyka i szachy – sport dla każdego” 27 500 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie piłka siatkowa” 14 500 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
ul. Grunwaldzka 9
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie lekka atletyka” 15 000 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy "Pijarski Klub Sportowy"
w Łowiczu

ul. Pijarska 2
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie: lekkoatletyka i szachy” 15 500 zł
6. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO
ul. Pijarska 1
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie jeździectwo
„Zajęcia sportowe w KARINO 2022” 14 000 zł
7. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  Diecezji Łowickiej
Koło przy Parafii Św.
Ducha, ul. Długa 3
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: wsparcie prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z rodzin
z problemem alkoholowym
„Integracja dzieci i młodzieży - Słonko” 36 000 zł
8. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”
ul. Jana Pawła II 3
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza w dyscyplinie tenis stołowy „Tenis stołowy moim sportem” 23 000 zł
9. Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie: w zakresie organizowania stałych warsztatów tematycznych (muzyka, taniec, rękodzielnictwo) „Weekendowe otwarte warsztaty ludowe -  z łowickim rękodziełem na Ty” 11 260 zł
10. Łowicki Klub Karate „Kyokushin Fighter”
os. Dąbrowskiego 13/20
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie karate
„Karate moim życiem” 7 000 zł
11. Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ul. Mostowa
99-400 Łowicz
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie: wspieranie wydawnictw służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej
i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury miasta Łowicza i jego regionu
„Przygotowanie, wydanie publikacji „Roczniki Łowickie” – tom XVII i promocja periodyku. Kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 22 000 zł
12. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Pelikan” Łowicz
ul. Grunwaldzka 3/5
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży
dyscyplina: piłka nożna (szkółka dziecięca)
„Łączy Nas piłka” 26 000 zł
Oferty rozpatrzone negatywnie:
 
1. Uczniowski Klub Sportowy
„Akademia Piłkarska Champions”

os. Tkaczew 1/25
99-400 Łowicz
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: wsparcie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
dla dzieci z rodzin
z problemem
alkoholowym
„Piłka nożna z pasją”
2. Polskie Stowarzyszenie Rodak
os. Starzyńskiego 7/10
99-400 Łowicz
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego
zadanie: wspieranie wydawnictw służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej
i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury miasta Łowicza
i jego regionu
„Łowicz od Rzeczpospolitej Obojga Narodów do dziś”
3. Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym)
zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci
dyscyplina: piłka nożna
„Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu”
4. Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinach: piłka siatkowa, lekko atletyka, szachy
„Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu”
5. Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym) zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci
dyscyplina: piłka nożna
„Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu”
6. Fundacja Instytut Białowieski
ul. Rumiankowa 14/4
15-665 Białystok
przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
zadanie: organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu Miasta Łowicza
w dyscyplinie judo
„Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu”
Zgodnie z zapisem zawartym w Otwartym Konkursie ofert z dnia 4 kwietnia 2022 roku, ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza Nr 122/2022 - II. Zasady i kryteria przyznawania dotacji, pkt. 31 „Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.”

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuje, że zarządzeniem nr 67/2022 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 3 marca 2022 r. został rozstrzygnięty Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w 2022 roku otrzymują:
 1. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży / dyscyplina: piłka nożna
  „Trening czyni mistrza – trenuję zyskuję” / Kwota przyznanej dotacji: 180 000 zł

 2. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak” Łowicz, ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
  - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej / zadanie: w zakresie organizowania zajęć sportowych szkoleniowo-treningowych dla dzieci i młodzieży / dyscyplina: koszykówka
  „Koszykówka moim sportem” / Kwota przyznanej dotacji: 100 000 zł

 3. Towarzystwo Dom Ludowy, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych w szczególności: festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, spektakli, występów artystycznych oraz wystaw
  „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” / Kwota przyznanej dotacji: 15 000 zł

 4. Mazowiecka Fundacja Społeczno-Kulturalna, ul. Klickiego 1, 99-400 Łowicz
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie wspierania realizacji wystaw, koncertów, festiwali oraz innych przedsięwzięć organizowanych w mieście, służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i zaangażowania mieszkańców
  „Cykl wystaw i wydarzeń z zakresu upowszechniania kultury” / Kwota przyznanej dotacji: 45 000 zł

 5. Stowarzyszenie Łowicki Klub Motocyklowy „No 16”, ul. Zamkowa 16, 99-400 Łowicz
  - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / zadanie: w zakresie organizacji plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wzbogacającym ofertę miasta
  „Biesiada Mieszkańców Łowicza z motocyklistami” / Kwota przyznanej dotacji: 15 000 zł

 6. PTTK Oddział Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  - turystyka i krajoznawstwo / zadanie: w zakresie wspierania działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Łowicz jako ośrodek turystyczny
  „Przewodnik czeka – dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych” / Kwota przyznanej dotacji: 5 000 zł

 7. PTTK Oddział Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
  - turystyka i krajoznawstwo / zadanie: w zakresie organizowania imprez turystycznych w formie m.in. turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, imprez na orientację, obozów, rajdów i zlotów turystyczno- krajoznawczych o zasięgu regionalnym
  „Pieszo, na rowerze i kajakiem z PTTK” / Kwota przyznanej dotacji: 30 000 zł

 8. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
  - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: edukacja oraz organizacja zajęć rekreacyjnych z końmi dla dzieci niepełnosprawnych
  „Zajęcia rekreacyjne na koniach 2022” / Kwota przyznanej dotacji: 8 000 zł

 9. ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - działalność na rzecz dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku dzieci i młodzieży / zadanie: wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
  - „Leśne harce 2022” / Kwota przyznanej dotacji: 25 000 zł

 10. Miejsko–Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: Wspieranie działań w zakresie edukacji diabetologicznej osób dotkniętych chorobą cukrzycy
  - „Wyedukowany i aktywny ruchowo diabetyk żyje dłużej” / Kwota przyznanej dotacji: 10 000 zł

 11. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: Edukacja oraz wspieranie utrzymania aktywności intelektualnej, fizycznej, psychicznej i rozwijanie zainteresowań oraz zapobieganie izolacji społecznej osób starszych
  - „Senior młody duchem” / Kwota przyznanej dotacji: 38 000 zł

 12. Stowarzyszenie Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: organizacja zajęć ogólnorozwojowych, wzmacniających i ruchowych w zakresie upowszechniania sportu i aktywności fizycznej seniorów
  - „Senior aktywny fizycznie” / Kwota przyznanej dotacji: 20 000 zł

 13. Stowarzyszenie „Łowicki Klub Amazonek”, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz
  - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie / zadanie: Edukacja oraz wsparcie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi
  - „Razem raźniej” / Kwota przyznanej dotacji: 11 000 zł

Zgodnie z zapisem zawartym w Otwartym Konkursie ofert z dnia 1 lutego 2022 roku, ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza Nr 35/2022 - II. Zasady i kryteria przyznawania dotacji, pkt. 31 „Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.”

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2021-12-31 12:35:21)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-05-27 14:26:59)
Liczba odwiedzin: 229
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij