Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wydarzenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zdjęcie nr 1 do aktualności
15 czerwiec 2022
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok, to niektóre tematy LVII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, która odbędzie się, 23 czerwca 2022 roku w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury, ul. Podrzeczna 20. Początek sesji o godz. 9:00.

Link do transmisji https://portal.posiedzenia.pl/lowicz?

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łowicza.
 6. Rozpatrzenie:
  • sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza,
  • sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok.
 7. Zapoznanie się z:
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2021 rok,
  • uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Łowicza,
  • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • opiniami poszczególnych Komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łowicza oraz sprawozdaniem finansowym Gminy Miasto Łowicz za 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Łowicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat z tą samą stroną, której podmiotem jest ta sama nieruchomość znajdująca się w zasobach Gminy Miasta Łowicza.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu, położonych w Łowiczu w obrębie Kostka - dawny kanał Kostka.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 16. Sprawy różne - dyskusja.
 17. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-06-15 15:42:40)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-23 11:25:06)
Liczba odwiedzin: 184
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij